Kim jest mecenas i kiedy może pomóc?

Mecenas zwykle ma uprawnienia nadane mu przez osobę, której interesów broni za pośrednictwem godziwego upoważnienia na piśmie, czy też złożonego apud acta, czyli przez stawiennictwo w sądzie. W ten sposób adwokaci mogą reprezentować swoich konsumentów na rozprawie oraz w innych działaniach legislacyjnych oraz administracyjnych. Wykonywanie zawodu mecenasa opiera się na zasadzie wolności oraz niezależności. Zasady zaufania oraz solidnych stosunków dostosowują stosunki między konsumentem a adwokatem, które to podlegają tajemnicy zawodowej.

Prawnik jest zobowiązany wobec swojego klienta, i ma obowiązek kierować procesem w sposób świadomy odpowiedzialności społecznej, w jakiej się znajduje. Powinien wykonywać własne powinności w sposób krytyczny oraz zrównoważony, co pokazuje prawnik Bełchatów. Wszystko to ma na celu zachowanie pokoju cywilnego, albowiem jest on współpracownikiem systemów sądowych danego kraju. W zależności od kraju, adwokaci są zrzeszeni w przeróżnych stowarzyszeniach.

W co niektórych państwach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z porad prawnych dla osób niemogących sobie pozwolić na adwokata. Tradycyjnie, prawnicy wykonywali własny zawód indywidualnie bądź też w drobnych grupach. W Stanach Zjednoczonych, pod koniec XIX wieku, zaczęły się łączyć pokaźniejsze grupy. Tendencja ta błyskawicznie przedarła się do Europy, a później do pozostałych państw; co sprawiło kolosalny rozwój tego zawodu. Jako specjalny przykład, wolno wspomnieć o Francji, gdzie nawet dziś, z nielicznymi wyjątkami, adwokaci pracują sami bądź w małych grupach.

W ogóle rzecz biorąc istnieje kilka sposobów, w których adwokaci się organizują. Pierwsza forma organizacyjna polega na tym, że wykonują zawód sami lub w małych grupach. Drugi sposób polega na tym, że adwokaci dzielą ten sam budynek i razem opłacają koszty jego utrzymania. Trzecią formą, niezależnie od wybranej struktury korporacyjnej, są kancelarie prawne, w których na ogół koncentruje się najogromniejsza część adwokatów, którzy wykonują znaczącą pracę na rzecz kraju, korporacji, rządu i osób. Z innej perspektywy, można powiedzieć, iż kancelarie prawne dzielą się na małe, średnie oraz znaczące.

Dodaj komentarz