Kiedy tak właściwie lekarz wykorzystuje znieczulenie?

Znieczulenie jest ciągiem działań lekarskich, mających na celu wprowadzenie pacjenta w stan taki, żeby nie odczuwał bólu. Czynność tą wykonuje lekarz anestezjolog z reguły przed operacją, lub ewentualnie zabiegami bolesnymi. Znieczulenie ma okazję podać też lekarz stomatolog, a również lekarz weterynarii. Typ znieczulenia uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta, jego wagi ciała ludzkiego, i od operacji, bądź też zabiegu diagnostycznego. Znane są trzy rodzaje znieczulenia, ogólne oznaczane narkozą, miejscowe, oraz zwane blokadą, aby dostosować należyte znieczulenie dla chorego, doktor anestezjolog musi szczegółowo zapoznać się ze stanem zdrowia pacjenta, musi zebrać wiadomości na temat jego familii, zapoznać się z specyfikacją medyczną, w wywiadzie całkowitym zwraca się szczególną uwagę na istniejące, bądź też przebyte choroby chorego, ważne są również wiadomości na temat poprzednich znieczuleń, chwilowo przyjmowanych leków, oraz uczuleń na leki. Lekarz ma obowiązek objaśnić pacjentowi na czym bazuje znieczulenie, co nastąpi przed i po nim, zapoznaje z ewentualnym ryzykiem, i prezentuje ewentualne metody postępowania.

Urodzenie w znieczuleniu

Ciąża to najpiękniejszy moment w życiu rodzicieli, przewidywanie na małego człowieka daje poczucie radości, jednak także poczucia obowiązku oraz odpowiedzialności za małą istotę. Poród dla niektórych matek łączy się z bólem, jakkolwiek nie bez żadnych zahamowań musi tak być, obecnie medycyna zezwala rodzić godnie i nie bać tego najważniejszego dnia w życiu. W czasie porodu w większości wypadków wykonuje się znieczulenie zewnątrzoponowe, jest bezpieczne dla matki, jak oraz dla rodzącego się dziecka. Skutki uboczne zdarzają się bardzo rzadko, należą do nich popunkcyjne bóle głowy trwające z reguły dwa to trzech dni. Pacjentka która pozostanie zakwalifikowana do tego znieczulenia musi wyrazić pisemną zgodę, w następnej kolejności w pozycji leżącej bądź siedzącej doktor wbija igłę w plecy w okolicy kręgosłupa. Zabieg jest bezbolesny, albowiem wcześniej w tej partii ciała użytkuje się znieczulenie miejscowe, po zaaplikowaniu znieczulenia zewnątrzoponowego nad rodzącą cały czas pilnuje anestezjolog. Porządnie dobrane znieczulenie nie zaburza akcji porodowej, może być podane tak, by pacjentka była świadoma co się dookoła niej dzieje. Rodząca cały czas czuje akcje skurczowe co pozwala jej w pełni współpracować z doktorem położnikiem.

Dodaj komentarz