Kiedy najprawidłowiej rozpocząć budowę domu?

Na pewno pierwsza sprawa, przed zaczęciem budowy własnego domu, to kupno stosownej działki, jaka będzie spełniała warunki gwarantujące budowę tam domu. Taka działka ma być ujęta w planie przestrzennego zagospodarowania gminy jako obszar budowlany, jeżeli zaś nie spełnia takiego wymogu, trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Następny krok to przyłączenie do działki mediów, jeśli jeszcze ich nie ma.

Po uregulowaniu powyższych spraw jesteśmy w stanie przystąpić do gromadzenia niezbędnej specyfikacji, jak mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz inne i złożyć wniosek do miejscowego urzędu o wydanie pozwolenia na konstrukcję. Jest wybitnie ważną wiadomością, iż nie powinniśmy rozpoczynać budowy bez urzędowego zdobycia pozwolenia na budowę, albowiem w przeciwnym wypadku nasze działania mogą być zakwalifikowane jako samowola budowlana, domy modułowe całoroczne także żąda pozwoleń. Dopiero wyposażeni w powyższy dokument możemy przystępować do prac sensu ściśle budowlanych, po słusznym zabezpieczeniu placu dobowy. Przedtem trzeba zadbać o praktyczny dojazd do działki, zamiarem luźnego przewozu niezbędnych narzędzi oraz materiałów budowniczych. Przystępując do budowy prywatnego domu, z pewnością każdy chciałby wybudować dom niezwykle solidny, przydatny, ładny, jednakże kosztem jak najmniejszym, a więc po prostu przy śladowym nakładzie.

Jednakże musimy posiadać świadomość, że tanio nie zawsze znaczy dobrze, a wyraźnie odwrotnie – działa to w większości wypadków w drugą witrynę. Na pewnych kwestiach na pewno wolno zaoszczędzić podczas budowy domu, na przykład rezygnując z podpiwniczenia domu można zredukować koszty jego postawienia nawet do 30 procent. Następne oszczędności to jak najmniejsza ilość zakamarków w domu, jak też zastosowanie dachu w miarę prostego w swojej konstrukcji, a nie o nadzwyczaj wymyślnych kształtach. Nie wolno niemniej jednak pozwolić sobie na oszczędnościach chociażby w postaci gorszej jakości samych materiałów budowlanych. Wykorzystanie na przykład cegły słabej jakości spowoduje, że będzie ona pękała, co może z kolei spowodować chylenie się ścian i niewyobrażalne straty, a wręcz zagrożenie dla przyszłych mieszkańców. Także zaprawy, użyte do budowy domu, powinny być właściwej jakości, a ich stosowanie powinno być zgodne z zaleceniami producenta, nie można kłaść więc zaprawy o mniejszej grubości aniżeli zalecana.

Dodaj komentarz